Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

"KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Atıksularında SARS-CoV-2 Virüsünün Araştırılması ve Veri Toplanması" İsimli Projemiz Desteklenmiştir-24.08.2020

Kovid-19 salgını esnasında, sistematik ve tekrarlanan taramanın olmaması nedeniyle, özellikle sadece çok az belirti gösteren veya hiç semptom göstermeyen ancak virüsü salgılayıp sessizce yayabilen enfekte kişilerin yüksek oranı nedeniyle enfekte olmuş kişilerin kesin sayısını değerlendirmek zordur. Enfekte bireylerin oranının tahmin edilmesi, salgın yayılımının izlenmesi ve etkin kontrol prosedürlerinin belirlenmesi için gereklidir. Bu sebeple atıksularının analizi edilmesi o bölgedeki halk sağlığı hakkında temel bilgiler sağlayabilmektedir. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bu projedeki atıksularda epidemiyolojik tarama çalışmaları ile ikinci bir salgın dalgası olması durumunda erken uyarı sisteminin geliştirilmesi bu projenin ana hedefini oluşturmaktadır. Yapılacak olan çalışmalar ile belli bir sistematiğin geliştirilmesinin ardından çalışmanın ülke çapına yayılması hedeflenmektedir. 


Proje adı    : KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Atıksularında SARS-CoV-2 Virüsünün Araştırılması ve Veri Toplanması

Proje Türü : Münferit Proje

Proje Ekibi : Dr. Arş. Gör. Emre Oğuz KÖROĞLU (Proje Yürütücüsü)

                      Prof. Dr. Kevser CIRIK (Araştırmacı)

                      Doç. Dr. Kezban Tülay YALÇINKAYA (Araştırmacı)

                      Arş. Gör. İbrahim Seyfettin ÇELİK (Araştırmacı)


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı