Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.Dr. KEVSER CIRIK

Merkez Müdürü

Çevre Mühendisliği Bölümü

(344) 300-1686

kcirik

Dr.Öğr.Üyesi EMRE OĞUZ KÖROĞLU

Merkez Müdür Yardımcısı

Çevre Mühendisliği

(344) 300-1684

(344) 300-1684

emreoguzkoroglu

Dr.Öğr.Üyesi YAKUP CUCİ

Merkez Müdür Yardımcısı

Çevre Mühendisliği

(344) 300-1685

cuci