Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje adı    : KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Atıksularında SARS-CoV-2 Virüsünün Araştırılması ve Veri Toplanması

Proje Türü : Münferit Proje

Proje Ekibi : Dr. Arş. Gör. Emre Oğuz KÖROĞLU (Proje Yürütücüsü)

                      Prof. Dr. Kevser CIRIK (Araştırmacı)

                      Doç. Dr. Kezban Tülay YALÇINKAYA (Araştırmacı)

                      Arş. Gör. İbrahim Seyfettin ÇELİK (Araştırmacı)


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı