Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje adı    : KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Atıksularında SARS-CoV-2 Virüsünün Araştırılması ve Veri Toplanması

Proje Türü : Münferit Proje

Proje Ekibi : Dr. Arş. Gör. Emre Oğuz KÖROĞLU (Proje Yürütücüsü)

                      Prof. Dr. Kevser CIRIK (Araştırmacı)

                      Doç. Dr. Kezban Tülay YALÇINKAYA (Araştırmacı)

                      Arş. Gör. İbrahim Seyfettin ÇELİK (Araştırmacı)