Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kahramanmaraş'taki Hava Kirliliği Hakkında Merkezimiz Tarafından AKSU TV'ye yapılan Açıklama -21.08.2020

Çevresel kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalarını sürdüren Temiz Hava Hakkı Platformu 'Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri' çalışmasını yayınladı.

Temiz Hava Hakkı Platformu , 'Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri' çalışması sonuçlarına göre havası en kirli iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı çıkan sonucu doğru bulurken, bazı vatandaşlar da geçmiş yıllara göre Kahramanmaraş’ın havasının daha iyi olduğunu söyledi.

Hazırlanan rapora göre Türkiye'de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli olurken havası en kirli iller ise Iğdır, Bursa, Düzce, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Manisa oldu.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık, Aksu Haber’e verdiği özel röportajında Kahramanmaraş’ın neden kirli iller arasına girdiğini açıkladı.

Prof. Dr. Kevser Cırık; sözlerine şöyle devam etti;

“Hava kirliği, havanın normal bileşimin değişerek insan sağlığına ve diğer canlılara zarar verecek seviyede istenmeyen maddelerin bulunması anlamına gelmektedir. Havayı kirleten en önemli kaynaklar; sanayi ve santrallerde enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtlar, konutlarda ısınma için kömür ve odun yakılması, ulaşım için kullanılan fosil yakıtlar şeklinde sıralayabiliriz.

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından yapılan “Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri” çalışması sonuçlarına göre Kahramanmaraş Türkiye'de son 4 yılda havası en kirli 6 il içinde yer almıştır.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı olarak elektronik ortamda anlık bilgilerine ulaşılabilen biri merkez ilçede diğeri Elbistan ilçemizde olmak üzere 2 (iki) adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu bulunmaktadır. İstasyonlardan alınan veriler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, www.havaizleme.gov.tr adresinden anlık olarak yayınlanmaktadır.

Aslında THHP tarafından yayınlanan raporda ülke bazında büyük bir veri eksikliğinden bahsedilmektedir ayrıca rapor incelendiğinde Kahramanmaraş’a ait kirlilik verilerinin sadece Elbistan ilçesinde yer alan hava kalitesi izleme istasyonundan alındığı görülmektedir. Bu nedenle raporda sunulan verilerin tam olarak Kahramanmaraş ilini yansıtmadığı düşünülmektedir.

Ülkemizde mevcut linyit kömür rezervlerinin büyük bir kısmı düşük kaliteli (yüksek nem, kül ve kükürt içeren düşük kalorifik değere sahip) olduğundan linyit kömürlü yakıtlı termik santrallerde oluşan baca gazındaki kükürtdioksit konsantrasyonlarının sınır değerin çok üzerindedir. Elbistan ilçesine ait mevcut hava kirliliği verileri değerlendirildiğinde, hava kirletici emisyonlarının yüksek değerde çıkmasının en önemli nedeninin Afşin-Elbistan Termik santralı olduğu söylenebilir. Aynı şekilde raporda havası en kötü iller arasında yer alan Manisa’da Soma Kömürlü Termik Santrali yer almaktadır. Termik santrallerde hava kirliliğinin azaltılmasında ve önlenmesinde kullanılan yakıt birincil öneme sahiptir. Termik santrallerde düşük kaliteli kömürler yakıldığında açığa çıkan zararlı emisyonların miktarı da artış göstermektedir. Bu nedenle tesise giren yakıt kalitesinin ve aynı zamanda baca gazı arıtmasının verimliliğinin titizlikle kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle termik santrallerin mevzuatlara uygun bir şekilde işletilmesi, periyodik bakımlarının yapılması, çalışanların bilgili ve tecrübeli olması, tam yanmanın sağlanamayacağı kazanlara aşırı yakıt yüklenmesinin önlenmesi gibi konulara önem verilmelidir.”

Kaynak: https://www.aksutvhaber.net/kahramanmaras/kahramanmaras-havasi-en-kirli-sehirler-arasinda-h48607.html

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı